• “Just-in-time” freight service

Logistika

Mi završavamo svu logistiku vezanu za transport Vaše robe i proizvoda, pod DDP uslovima isporuke, na adresu koju Vi navedete. Naši kamioni prate definisane rute dok utovaraju robu od proizvođača i isporučuju je direktno kupcu – tačno ispred vaših vrata!

Zatražite konsultacije

Usluga prevoza tereta “JUST IN-TIME”.

Pratimo definisane transportne rute i pružamo usluge transporta robe „Tačno na vrijeme“ i dostavu od vrata do vrata. Mi obavljamo svu logistiku vezanu za transport Vaše robe na adresu koju navedete. Naši kamioni prate definisane rute dok prikupljaju robu od proizvođača i isporučuju je direktno kupcu – pravo do vaših vrata!